Enkel, effektiv og målrettet annonsering

VaksdalPosten er lokalisert på Dale, sentralt plassert midt mellom Bergen og Voss.

VP dekkjer Vaksdal og Modalen kommunar, og framstår som viktig for innbyggjarane i dekningsområdet.


VP sitt opplag er på om lag 2.200, er i vekst og har lesarar fordelt på papir, nett, mobil og sosiale medium. I ei lita avis som VaksdalPosten viser annonsene svært godt, dei står saman med viktige nyheiter frå området og vert presenterte til lesarar på alle plattformane våre.